Procontra

Proconnect

Proconnect er mannsklubben Procontras web-tjeneste. Ideen ble opprinnelig lansert som en spøk av Lars Kristian Gylver på generalforsamlingen 21/6-95.

Arbeidet med web-sidene startet i januar 1996. Websidene ble "beta-testet" av en utvalgt gruppe i periden 15. april til ca. 15. juni. Proconnect har status som en ofisiell Procontra komite. Dersom Proconnect blir en permanent tjeneste i Procontra, vil nødvendige justeringer av grunnloven bli gjort.

Ansvarlig redaktør:
Sverre Reiten
Redaksjonssjef:
Kjetil Karlsen
Redaksjonsrådgiver:
Rune Flikke
Procontra Legatet:
Procontra Legatet
Postgiro 0825 06 70088
Postadresse:
Procontra
Markveien 31
0554 Oslo

Foreløpig reglement:
§ 1.0 Formål:
§ 1.1 Proconnect er Procontras web-sider.
§ 1.2 Gjennom Proconnect søker Procontra's medlemmer å styrke sitt selvbilde, samt å gjøre seg selv berømte over hele jordkloden.

§ 2.0 Generelle bestemmelser
§ 2.1 Proconnect skal etterstrebe å følge intensjonene i Procontras Grunnlov inntil eget regelverk vedtas som en del av grunnloven.
§ 2.2 Proconnect redaksjonskomité har status som etablert Procontra komité (Grunnlov § 8.)

§ 3.0 Proconnect Redaktøransvar
§ 3.1 Om forhold til sekretariatsleder og Procontra årsmøte...
§ 3.2 Om forhold til redaksjonskomité...
§ 3.3 Proconnect redaktør bruker Procontras logo etter stående fullmakt fra sekretariatsleder (Grunnlov § 6.3).
§ 3.4 Proconnect redaktør er ansvarlig for innholdet i Proconnect, med unntak av innspill til gjesteboken som redaktøren ennå ikke har lest. Dersom redaktøren er avskåret fra å gjennomgå gjesteboken for perioder på mer enn 14 dager, plikter han å overlate det redaksjonelle ansvar til et annet medlem av redaksjonen, eventuelt å sperre gjesteboken.

§ 4.0 Om Proconnect arkivet
§ 4.1 Alt materiale på Proconnect web-sider; innspill til gjesteboken; elektronisk post til redaktør og redaksjonskomité; samt annen korrespondanse i forbindelse med Proconnect regnes som uformelle Procontra dokumenter (Grunnlov § 6).
§ 4.2 Dersom det tilkommer Proconnect redaktøren dokumenter av spesiell viktighet, eller dokumenter som av annen årsak har interesse for Procontras generelle drift, skal disse oversendes Procontra sekretariatsleder. Slike dokumenter regnes som offisielle Procontra dokumenter (Grunnlov § 6).
§ 4.3 Proconnect dokumenter oppbevares i separat orginal-arkiv. Proconnect redaktør leverer årlig et komplett backup-arkiv til kasserer på samme måte som sekretariatsleder leverer kopier av det generelle Procontra orginal-arkiv.

§ 5.0 Spesielle regler for Proconnect gjestebok (ikke lenger i drift)
§ 5.1 I utgangspunktet er det ytringsfrihet i Procontras gjestebok.
§ 5.2 Innlegg til Proconnect's gjestebok må være substansielle. Eksempelvis vil innlegg som kun består av ortografiske tegn normalt sensureres med mindre det inngår som et meningsfullt innlegg i en pågående debatt / diskusjon. Det samme gjelder innlegg som kun er en link til en annen web-side, uten nærmere forklaring. På samme måte vil innlegg som direkte eller indirekte skyldes tekniske problemer normalt slettes. Innlegg som refererer til sensurerte innlegg, og derved mister sitt poeng, blir fjernet. Innhold av pornografisk, soft-pornografisk, rasistisk eller satanistisk art, samt linker til sider der slikt materiale har en fremtredende plass vil bli fjernet.
§ 5.3 Innlegg kan skrives anonymt, under pseudonym, eller (aller helst) underskrevet med eget navn. Innlegg underskrevet med andres virkelige navn vil bli fjernet eller endret.
§ 5.4 I tvilstilfeller konfererer redaktøren redaksjonskomiteen. I spesielt vanskelige tilfeller skal saken oversendes sekretariatsleder.

§ 6.0 Proconnect seremoni
§ 6.1 Ingen sermonielle forordninger er knyttet til driften av Proconnect.

Tekniske data:
Procontras web-sider er optimalisert for skjermer med minst 256 farger 600x800 punkters oppløsning. Web-lesere som er komptible med Netscape 2 eller nyere anbefales. De fleste bildene er lagret i JPEG-format.

Hovedmeny / Proconnect