Procontra

Legatet

Procontra driver ikke kun med tøys, for man kan ikke bare tøyse hele tiden. Man må tulle litt også. I tillegg er det bittelittegrann alvor. Procontra legatet, for eksempel, er mest alvor:

Vi i Procontra har det godt. Vi er friske og vakre, og har hatt anledning til å velge utdannelse og yrke som vi liker. Det er det ikke alle som har!

Procontra vedtok derfor allerede på sitt første årsmøte å opprette et legat. Et stort legat. Et annerledes legat. Legat-komiteen jobber med retningslinjene for utdeling av midler. Det som er sikkert, er at legatet skal være for dem som ikke uten videre faller inn under de vanlige kategoriene i legathåndboken.

Det kryr av folk med drømmer og evner, men uten penger, og uten sjanse i havet til å få en tradisjonell stiftelse til å støtte dem. Noen av disse vil en dag få glede av midler fra Procontra legatet. (Hvis du kjenner inni deg at du blir veldig beveget og rørt nå, skal du ikke holde tilbake. Bare la tårene strømme. Det er godt å gråte noen ganger.)

Den intelligente leser vil tenne på denne ideen. Den observante leser vil legge merke til at det sto "en dag". Hvorfor ikke nå? Hvorfor kan det ikke bare stå en adresse her, slik at man kan sende inn en søknad? Svaret er like enkelt som det er trist: Vi mangler noe. Penger. Beløpet som Procontra-legatet disponerer foreløpig er nemlig såpass beskjedent at regnskapsfører mener det er uforsvarlig å begynne å dele ut av de årlige rente-inntekter.

Pengene på legatets konto er hellige - de blir aldri rørt. Ingen administrasjonskostnader, ingen "utlån" til Procontras drift. Hver krone skal en dag gå til driftige og ubemidlede unge menn og kvinner. Og beløpet stiger fra uke til uke.

Procontra Legatet v/Gylver
Hallinggt. 4
0170 Oslo
Postgiro 0825 06 70088

Hovedmeny / Legat