Harald Mathias Løvlie
Procontra

Harald Mathias Løvlie
En beleven herremann. Procontras kulturelle alibi. Spiller på 6 strenger, eller fler. Grunner meget over skaperverkets tilkortkommenhet, da spesielt sin egen. Henfaller tidvis til tungsindighet. Danser tango og drikker hjemmelaget vin (samtidig!). Estetiker. Har kommet på den tanken at rødt går meget godt sammen med sort. Er opptatt av bevege seh i den vertikale dimensjon med kalk på fingrene.

Hovedmeny / Medlemsoversikt / Harald Mathias Løvlie