Procontra

Procontrast - minker mest

Første nummer av internavisen vår, Procontrast, ble utgitt i 1993, og ble en dundrendende suksess: Alle de syv klubbmedlemmene var brukbart fornøyd med avisen, særlig de fire som hadde sittet i redaksjonen. Og allerede etter det første nummeret hadde vi flere betalende abbonnenter. To, for å være helt nøyaktig.

Disse to fortjener ros for fremsynthet og entusiasme, takk for punktlig betaling, og må betegnes som positive trendsettere av den sorten Norge vil ha! Det faktum at abbonnementsavgiften uavkortet går til Procontra legatet, og sannsynligheten for at samleverdien vil øke enormt (særlig på vedlegget i nummer 1, røntgenbildet av Kjetils nakke), bidrar sikkert til å hjelpe våre kjære abbonnenter til å glemme at det aldri kom flere nummer enn det ene de alt hadde kjøpt i løssalg...

Procontra er stolte over sine to abbonnenter, og de får sin lønn: En plass på Procontra hedersside.

Fred over Procontrasts minne.

Hovedmeny / Procontrast