Procontra

Komiteer og ad-hoc komiteer

Driften av mannsklubben Procontra er en komplisert affære, og det er mange hensyn som skal tas. Generalforsamlingen delegerer den daglige driften av Procontra til sekretariatslederen. I tillegg eksisterer en rekke komiteer for å ta seg av spesielle deler av Procontras arbeid.

I henhold til grunnloven eksisterer to typer komiteer: Etablerte Procontra komiteer, og ad-hoc komiteer. De etablerte Procontra komiteene får sitt mandat av generalforsamlingen, mens ad-hoc komiteer kan nedsettes av enkeltmedlemmer i samråd med sekretariatsleder.

Etablerte kommiteer

 • Proconnect-kommiteen
  Ansvarlig for presentasjon av Procontra på internet. Daglig redaktøransvar i gjesteboka.
  Kontaktperson: Sverre
  Øvrige medlemmer: Kjetil, Rune

 • Legatkomiteen
  Hovedoppsyn med Procontras legat, i første omgang innsamling av midler og generell forretningsførsel. Vil på litt sikt trolig arbeide mer og mer med retningslinjene for utdeling av legatmidlene.
  Kontaktperson: Lars Kristian
  Øvrige medlemmer: Kjetil, Knut

 • Grunnlovskomiteen
  Arbeider med revisjoner og rettelser av grunnloven.
  Kontaktperson: Kjetil
  Øvrige medlemmer: Rune

 • Grunnlovstilsynskomiteen
  Rådgivende organ med medlemmer fra den opprinnelige grunnlovskomiteen. Skal blant annet hjelpe sekretariatsleder slik at saksbehandlingsfeil unngås.
  Kontaktperson: Kjetil
  Øvrige medlemmer: Ingen

 • Vin og etikettkomiteen
  Arbeider med Procontras egneproduserte viner, samt design av etikettene til disse. Stort svinn.
  Kontaktperson: Harald Mathias
  Øvrige medlemmer: Ingen

 • Hedonistisk mat - og vinselskap
  Ansvar for egne arrangementer med spesiell vekt på det kulinariske.
  Kontaktperson: Rune
  Øvrige medlemmer: Ingen

 • Vingårdskommiteen
  Utreder mulighetene for å kj°pe aksjer i vingård i det sydlige Europa eller Afrika, med muligheter for eksursjoner der Procontras medlemmer (evt. med fruer) kan nyte vin med egne etiketter.
  Kontaktperson: Rune
  Øvrige medlemmer: Ingen

 • Gamlehjemsutredningskomiteen
  Utreder muligheten for å få samtlige Procontramedlemmer plassert på samme gamlehjem når tiden er moden.
  Kontaktperson: Sverre
  Øvrige medlemmer: Harald

 • Procontra navnetvistkomite
  (Tidligere omtalt som komiteen for kommunikasjon med møbelfirmaer som benytter Procontras navn uten tillatelse.)
  Arbeider for tiden med å kontakte det tyske møbelfirmaet LGA og den norske grossisten Wittre, som produserer - henholdsvis importerer, den slamgrå sjefsstolen "Procontra". En fredelig komite som arbeider for forlik.
  Kontaktperson: Kjetil
  Øvrige medlemmer: Aksel

 • Komite for kommunikasjon med likesinnede organisasjoner
  Utreder mulighetene for å etablere en paraply-organisasjon eller annen sammenslutning for klubber i somme kategori som Procontra. Arbeider også med planene for et eventuelt stevne, treff, etc. for slike klubber. Kommiteen har dessuten spesielt ansvar for kontakt med Neshornklubben.
  Kontaktperson: Kjetil
  Øvrige medlemmer: Knut, Sverre

 • Bonuskomiteen
  Utarbeider et hederstegn som skal bæres av det medlem som har gjort en spesiell innsats for klubben i siste periode, samt retningslinjer for utdeling av dette.
  Kontaktperson: Harald
  Øvrige medlemmer: Aksel, Kjetil

Nedlagte komiteer

 • Klubbekomiteen
  Arbeidet med den vanskelige "klubbesaken" i ett år. "Klubbesaken" dreide seg om følgende spørsmål:
  Bør ordstyrer ved generalforsamling ha klubbe, eller strider dette mot grunnlovens intensjon? Kan problemet eventuelt lsøes ved å ha en myk klubbe? Og dersom man skal ha en klubbe, bør man la tradisjon eller hensyn til estetikk og funksjonalitet veie tyngst i valget av hvilken form klubben skal ha?

  Komiteen ble nedlagt på generalforsamlingen 1997, da det plutselig viste seg at ingen i Procontra egentlig syntes det var noen vits i å ha klubbe.

Hovedmeny / Komiteer