Procontra

Hilsen fra Nesøya Vitenskapelige Selskap

Under feiringen av Procontras 5-års jubileum 16. august 1996, tikket plutselig følgende melding fra Nesøya Vitenskapelige Selskap inn på faxen.


NESØYA VITENSKAPELIGE SELSKAP
Presidentens kontor

Hyldningsadresse til Mannsforeningen Procontras 5 års jubileum

I løpet av de siste 100 år har vi mistet de fleste av de kulturbærende Mannsforeninger og Gentlemanscluber som samfunnet var så rikt på tidligere. Vår kultur lider under dette. Rotløshet og manglende følelse av tilhørighet er blant de mange negative konsekvenser. Desto gledeligere er det å notere at en ny Mannsforening er skapt, og at den - ved at den nå feirer sitt 5 års jubileum - ser ut til å være både livskraftig og fremgangsrik.

Nesøya Vitenskapelige Selskap er en åpen og inkluderende organisasjon, omfattende også det svake kjønn.
Spesielt i Allmennvitenskapelig avdeling finnes det kvinnelige medlemmer, f. eks i "Sildelaget", "Øl- og spaserklubben" osv.
Selskapet har imidlertid også eksklusive mannsceller, særlig konsentrert i hovedavdeling "Nautic society".
Skipperklubben, Tyvfiskerlauget, Fisketuren osv. er eksklusive, autonome grupper med agnatisk suksesjon, og som i sin struktur ligner på Procontra, bortsett fra det forhold at hele virksomheten overvåkes og approberes av den autoritære og selvoppnevnte President for Nesøya Vitenskapelige Selskap.

Selskapet overbringer sine hjerteligste Gratulasjoner i anledning Procontras 5 års Jubileum, og ønsker Mannsforeningen en lys og progressiv fremtid.

Nesøya den 16. august 1996
Gunnar Karlsen
President


Hovedmeny / 5-års jubileet / Hilsen fra Nesøya Vitenskapelige Selskap