Knut
Procontra

Knut
Knut har vært kjent for sin stahet siden han var liten - og sin evne til å bestemme seg for å gjennomføre ting som alle andre mener er umulig. Det rare er at han ganske ofte faktisk får til det han setter seg i hodet.

Knut er kjent som en habil fundraiser. I Procontra-sammenheng er han leder for Procontras legat hvis midler skal gå til driftige og ubemidlede unge menn og kvinner. Ellers er Knut stort sett et arbeidsjern av natur. Jobben går foran det meste. Men det hender han har tid å avsette til et Procontra-arrangement i ny og ne.

Hovedmeny / Medlemsoversikt / Knut