Mannsklubben Procontra lever i beste velgående, men som følge av interne omprioriteringer oppdateres websidene nå kun sporadisk. De er å anse som et webmuseum, ettersom de fortsatt er nærmest identiske som da de ble publisert første gang i januar 1996.